Kuwa / Zuva

Unganidzo iyi haina chinhu

Ichangobva kuonekwa